WEBSITE
www.trustnl.info

CONTACT
email@trustnl.info
(+31)(0)20 532 0098
Postbus 9449, 1006 AK
Amsterdam, Nederland

DOEL
Informatie verstrekken. De informatie op onze website is enkel en alleen voor informatief gebruik. Dus géén aanbod, advies of uitnodiging om crypto-activa of financiële producten te kopen en/of te verhandelen.

INFORMATIE
We beschermen de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de AVG (EU) 2016/679, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving.

COOKIES
Cookies zijn kleine, soms gecodeerde tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door websites die u bezoekt. We gebruiken geen cookies om het internetgebruik van mensen bij te houden nadat ze onze sites hebben verlaten en we slaan geen persoonlijke informatie op die anderen zouden kunnen lezen. Als u gebruik maakt van ons contactformulier, zullen wij de verstrekte gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, kunnen nodig zijn wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben om de volgende doeleinden te bereiken:
• om contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken en vragen;
• voor het voorkomen en opsporen van fraude en om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of praktijkcodes;
• ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

DELEN
Serviceproviders mogen gegevens alleen gebruiken om namens ons services te verlenen. Evenzo kunnen we uw persoonsgegevens delen zoals vereist door de wet om onze rechten en eigendommen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, inclusief adviseurs, wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke en regelgevende autoriteiten.

RECHTEN
U heeft bepaalde rechten onder de wet gegevensbescherming, waaronder het recht om:
• verzoeken om inzage in en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
• beperking van de verwerking verkrijgen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• ook heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.